Predmet podnikania:

* kúpa tovaru na účely jeho ďalšieho predaja spotrebiteľovi alebo iným prevádzkovateľom. Predmetom obchodovania je predovšetkým hutný materiál ( odliatky, výkovky, oceľové plechy, profily, trubky, koľajnice a pod.) ako aj strojárenské výrobky ( výlisky, zvarence, obrobky a i.) a tiež žeriavové pojazdy a ich časti, polymérové elastomery a ďalšie strojárske výrobky

* sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb a obchodu

* poradenská činnosť v oblastiach metalurgie výroby oceľových polotovarov, v obchodných , organizačných a ekonomických otázkach.

* pôsobnosť v Slovenskej, Českej a Poľskej republike, Rakúsku, Nemecku a Maďarsku.

* ubytovacie služby www.agami.sk