Ponúkame 30 ročné skúsenosti v oblasti obchodu, služieb a poradenstva v strojárenskom a hutníckom priemysle. Dlhoročnú prax na slovenskom, českom, nemeckom, ruskom a poľskom trhu. Kontakty a vzťahy s najväčšími firmamy v tomto priemysle. Garantujeme profesionalitu, spoľahlivosť a kvalitu.

We offer 30 years experience in the field of trade, services and advice in the engineering and metallurgical industry. Long-standing practice of Slovak, Czech, German, Russian and Polish markets. Contacts and relationships with major companies in the industry. We guarantee professionalism, reliability and quality.

AAA
             certifikát kvality 2013, Hodnotenie najvyššej
             dôveryhodnoti
AAA
             certificate of quality 2013, Highest
             creditworthiness